Trešdiena, 21. Februāris 2018
Līdz vasarai vēl 99 dienas,
bet līdz Jaunajam gadam palikušas tikai 313 dienas!

Skaitļu un naudas vienību pārveidošana no cipariem uz vārdiem


Eiro Kalkulators - Latu un Eiro Konvertācija

EUR <-> LVL

* Kalkulatora aprēķinos tiek izmantots ES Padomes noteiktais neatsaucamais fiksētais maiņas kurss (1 EUR = 0,702804 LVL).

Pārveidot Eiro un Centus Vārdos

Ievadiet Eiro un Centus: € EUR .

Pārveidot Latus un Santīmus Vārdos

Ievadiet Latus un Santīmus: LVL .

Pārveidot Dolārus un Centus Vārdos

Ievadiet Dolārus un Centus: $ USD .

Pārveidot Veselus Skaitļus Pamata Skaitļa Vārdos

Ievadiet skaitli:

Pārveidot Veselus Skaitļus Kārtas Skaitļa Vārdos

Ievadiet skaitli:


Tags: Valūtas summa vārdiem. Rēķina summa vārdiem latviski. Cipari un numuri vārdiem. Funkcija, kas pārveido skaitļu summu vārdos. Funkcija, kas pārveido summu latos un santīmos vārdiem. Funkcija, kas pārveido summu dolāros un centos vārdiem. Funkcija, kas pārveido summu eiro un centos vārdiem. Konvertācija online. Finanšu kalkulators.